SZÖVEGKÖZBENI RÖVIDÍTÉSEK

? = hely nélkül, ill. dátum nélkül
ÁG = Állami Gazdaság
akad. = akadémia
ált. = általános
átdolg. = átdolgozott
ATEK = Agrártudományi Egyetem, Keszthely
BIB = Balatoni Intéző Bizottság
biz. = bizottság, bizottsága
BME = Budapesti Műszaki Egyetem
bőv. = bővített
Bp. = Budapest
br. = báró
bt. = betéti társaság
c. = című
cs. = császári
DÉDÁSZ = Dél-Dunántúli Áramszolgáltató
é. = éves
é. n. = év nélkül
ev. = evangélikus
évk. = évkönyv
F. f. = főbb filmjei
F. k. = főbb képei
F. kiáll. = főbb kiállításai
F. m. = fő műve, főbb művei
F. r. = főbb rendezései
F. sz. = főbb szerepei
FAO = ENSZ Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Bizottsága
FIDESZ = Fiatal Demokraták Szövetsége
FKgP = Független Kisgazdapárt
ford. = fordította
gazd. = gazdasági
GATE = Gödöllői Agrártudományi Egyetem
gr. = gróf
has. = hasáb
hg. = herceg
HM = Honvédelmi Minisztérium
h. n. = hely nélkül
HNF = Hazafias Népfront
id. = idősebb
ifj. = ifjabb
IKR = Iparszerű Kukoricatermelési Rendszer
ill. = illetve
int. = intézet
Ipartest. = Ipartestület
IPOSZ = Ipartestületek Országos Szövetsége
Irod. = irodalom
izr. = izraelita
Izr. Népisk. Értes. = Izraelita Népiskolai Értesítő
Izr. Tanügyi Értes. = Izraelita Tanügyi Értesítő
KALÁSZ = Katolikus Leánykörök Szövetsége
KALOT = Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Titkársága (1935–38), ill. Testülete (1938–46)
kft. = korlátolt felelősségű társaság
Kh. = Keszthely
kiad. = kiadás
kir. = királyi
KIOE = Katolikus Ifjúmunkások Országos Egyesülete
KIOSZ = Kisiparosok Országos Szervezete
klny. = különlenyomat
köt. = kötet
ktár. = könyvtár
KÚT = Képzőművészek Új Társasága
külf. = külföldi
l. = levelező
ld. = lásd
m. = magyar
MADISZ = Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség
MAE = Magyar Agrártudományi Egyesület
MÁV = Magyar Államvasutak
MDF = Magyar Demokrata Fórum
MDP = Magyar Dolgozók Pártja
MÉM = Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium
MÉMOSZ = Magyar Építőipari Munkások Országos Szövetsége
mg. = mezőgazdasági
mgtsz. = Mezőgazdasági Termelőszövetkezet
MKP = Magyar Kommunista Párt
MM = Magyar Mezőgazdaság
MNM = Magyar Nemzeti Múzeum
Mo. = Magyarország
MSZDP = Magyar Szociáldemokrata Párt
MSZMP = Magyar Szocialista Munkáspárt
MTA = Magyar Tudományos Akadémia
MTEK = Matematikai és Természettudományi Közlemények
MTESZ = Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
MTI = Magyar Távirati Iroda
MÚSZ = Magyar Úszószövetség
műv. = művelődési
ny. = nyugalmazott
NOB = Nemzetközi Olimpiai Bizottság
OISZÉV = Országos Idegenforgalmi Szálloda és Gyógyidegenforgalmi Vállalat
OMÉK = Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás
OMGE = Országos Magyar Gazdasági Egyesület
ORI = Országos Rendező Iroda
orsz. = országos
OTI = Országos Társadalombiztosítási Intézet
OTKA = Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
p. = pagina
PATE = Pannon Agrártudományi Egyetem
r. = rendes
ref. = református
rk. = rendkívüli
rt. = részvénytársaság
sz. = értelemszerűen: szám, század, szöveg, született
szépirod. = szépirodalmi
szerk. = szerkesztette
SZOT = Szövetkezetek Országos Tanácsa
SZÖVOSZ = Szövetkezetek Országos Szövetsége
t. = tiszteletbeli
társ. = társaság
TIT = Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
TKM = Tájak Korok Múzeumok
TOT = Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa
tört. = történelmi
t.sz. = társszerző
TTIT = Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat
tud. = tudományos
ún. = úgynevezett
v. = vagy
vál. = válogatta
váll. = vállalat
vb. = világbajnokság
vb = Végrehajtó Bizottság
vh. = világháború
vm. = vármegye
Zeg. = Zalaegerszeg
ZGY. = Zalai Gyűjtemény